Wat is een WGA ERD verzekering?

Met een WGA ERD verzekering verzeker je je voor de financiële gevolgen, als eigen risicodrager, voor als één van jouw werknemers arbeidsongeschikt wordt en in de WGA terecht komt. In dit geval betaal je dan geen gedifferentieerde premie meer aan het UWV. Jouw uitkerings-, en reïntegratieverplichtingen worden met de WGA ERD verzekering verzekerd. 

Wat is een WGA ERD verzekering?

Ben jij als bedrijf eigenrisicodrager voor de WGA? Of ben je van plan dit te gaan worden? Dan kan dit je een groot financieel voordeel opleveren. Natuurlijk wil je in dit geval alleen een weloverwogen risico lopen. Daarom is het belangrijk om te kiezen voor een WGA ERD verzekering. Met een WGA ERD verzekering loop je niet tegen onverwachte kosten aan. Wanneer één van je werknemers gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, heeft hij/zij recht op een WGA uitkering. Afhankelijk van de grootte van jouw bedrijf, zouden extra kosten als gevolg van de WGA uitkering in de eerste tien jaar voor jouw rekening komen. Bijvoorbeeld als gevolg van de premiedifferentiatie. Met een WGA ERD verzekering kies je ervoor om het financiële risisco dat je loopt te herverzekeren. 

Voor wie is een WGA ERD verzekering en wanneer heb je het nodig?

Je kunt er als werkgever voor kiezen om de WGA uitkering van je werknemers zelf te vergoeden. Als je dit doet, dan ben je WGA eigenrisicodrager. Als je dit wilt, dan kun je bij de Belastingdienst een aanvraag doen voor eigenrisicodragerschap voor de WGA. Als eigenrisicodrager voor de WGA ben je zelf de eerste tien jaar verantwoordelijk voor de reïntegratie van je werknemers en de WGA uitkeringen.

Raakt een werknemer arbeidsongeschikt? Dan vergoedt de WGA ERD verzekering de WGA uitkering die je zou moeten betalen. WGA staat voor ‘Werkhervattingsregeling voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten’. Is een werknemer voor minimaal 35% arbeidsongeschikt, dan heeft hij/zij recht op een WGA uitkering van het UWV. Het UWV bepaalt het arbeidsongeschiktheidspercentage. Op basis daarvan bepalen verzekeraars de hoogte en de duur van de vergoeding.

Waar ben je voor verzekerd?

Bij een WGA ERD verzekering zijn de WGA uitkeringen verzekerd voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WGA uitkeringen. Met een WGA ERD verzekering heb je recht op een vergoeding van de WGA uitkeringen van jouw werknemers. Alle werknemers waarvoor je een werknemerspremie moet afdragen zijn verzekerd, inclusief medewerkers met een tijdelijk contract.

Wat kost een WGA ERD verzekering?

De jaarpremie wordt berekend door het loon voor de werknemersverzekeringen van alle medewerkers bij elkaar op te tellen. Het totaalbedrag wordt vervolgens vermenigvuldigd met een premiepercentage. Per medewerker geldt een maximum te verzekeren bedrag. Daarnaast is de hoogte van de premie afhankelijk van een aantal andere factoren, zoals de sector waarin jouw bedrijf is ingedeeld door de Belastingdienst, het verzekerde loon, de samenstelling van het personeelsbestand en het aantal werknemers dat in de WIA terecht kwam in de afgelopen jaren. De premie is dus altijd maatwerk en wordt berekend op jouw persoonlijke situatie.

Thomas Verzekert; voor alle zakelijke en persoonlijke verzekeringen

Wil jij een WGA ERD verzekering afsluiten, wil je meer informatie over deze verzekering of ben je benieuwd wat de kosten zijn voor jouw bedrijf? Neem dan contact met mij op! Je kunt mij bereiken door de contactknop aan te klikken op mijn website. Je kunt mij natuurlijk ook bellen op 06 – 542 724 03.

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies